Toimitusehdot

 

Yleiset

Näitä ehtoja sovelletaan, mikäli kirjallisesti ei ole toisin sovittu. Siltä osin kuin näissä myynti- ja toimitusehdoissa ei ole toisin sovittu, sovelletaan kauppalainsäädäntöä.

 

Kaupan osapuolet

Myyjäosapuolena kaupassa ovat Scanoffice Oy ja/tai Scanvarm Oy Ab. Ostajaosapuolena on aina asiakasyritys, jolle verkkokaupan asiakastunnus on myönnetty.

Kaupan myyjäosapuolet määräytyvät tuoteryhmittäin seuraavasti:

Scanvarm Oy Ab:

GREE Electric Appliances Inc., of Zhuhain tuotteet (GREE ilmalämpöpumput ja jäähdyttimet)

ait-deutschland GmbH:n tuotteet (alpha innotec lämpöpumput, varaajat, lisävarusteet)

Maalämpöpumppujen asennustarvikkeet

Høiax AS:n tuotteet (Hoiax varaajat)

Scanoffice Oy Ab:

Kaikki muut verkkokaupan tuotteet

 

Myyntihinnat

Hinnoittelun perustana käytetään tilauspäivänä voimassa olevia Scanoffice Oy:n ja Scanvarm Oy Ab:n arvonlisäverottomia hintoja. Scanoffice Group Verkkokaupan hinnat eivät sisällä sopimusalennuksia tai mahdollista pientoimituslisää. Lopulliset hinnat sekä mahdollinen laskutuslisä näkyy sähköpostitse asiakkaalle lähetettävällä tilausvahvistuksella.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ilman ennakkovaroitusta. 

Pidätämme oikeuden muuttaa ennakkotilattujen tuotteiden hintaa, mikäli ko. tuontimaan valuuttakurssi, tulli tms. maksut aiheuttaa yli 5 (viiden) prosentin korotuksen ennakkotilausajankohdan valuuttakurssiin, tai sillä hetkellä voimassa olleisiin tullimääräyksiin.

 

Maksuehto

Maksuehto sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. Kullekin asiakkaalle määritellään luottolimiitti, jonka muuttamisesta tai ylittämisestä on sovittava erikseen. Maksuaika lasketaan toimituspäivästä. Mikäli lasku joiltakin osin on virheellinen, se on virheettömältä osaltaan kuitenkin maksettava eräpäivänä. Laskun riidanalaisen osan osalta tulee asiakkaan reklamoida kirjallisesti välittömästi virheen havaittuaan.

 

Viivästyskorko ja perintäkulut

Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Myyjäosapuolilla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

 

Pientoimituslisä

Alle 100 euron (alv 0 %) tilauksista veloitamme 12 euron (alv 0 %) pientoimituslisän, koskee myös noutotilauksia.

 

Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien tietojen mukaisesti. Mikäli tavarassa on virhe, myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Jos tavaran virhe johtuu myyjäosapuolen tuottamuksesta, asiakkaalla on oikeus korvaukseen niistä osoittamistaan välittömistä vahingoista, jotka hän kärsii virheen vuoksi. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on tuotteen veroton hinta.

 

Välillinen vahinko

Myyjäosapuoli ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tuotteen virheellisyydestä tai viivästymisestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

 

Takuu

Myydylle tavaralle on erikseen määritelty takuu.

 

Toimitusehto

Vapaasti varastosta, Scanoffice Oy:n logistiikkakeskuksesta Espoosta, Juvanmalmintie 11.

 

Toimitusaika

Sopimuksen mukaan.

 

Toimitustapa

Sopimuksen mukaan tai normaalisti Scanoffice Oy:n sopimalla rahtipalvelulla Kaukokiidolla tai DPD:llä.

 

Rahtihinnat

Käytettäessä Scanoffice Oy:n sopimia rahtipalveluja Kaukokiidon ja DPD:n kanssa hinnoittelun perustana käytetään toimituspäivänä voimassa olevaa hintaa. Rahtikulut laskutetaan asiakkaalta toteutuneiden kulujen mukaan, tai veloituksetta tilauksen sisältäessä:

 • vähintään 6 kpl kiinteästi asennettavia ilmalämpöpumppuja ja/tai jäähdytinlaitteita. Kiinteästi asennettavalla ilmalämpöpumpulla tai jäähdytinlaitteella tarkoitetaan tässä yhteydessä laitteistoa, joka sisältää vähintään yhden sisäyksikön ja yhden ulkoyksikön.

tai

 • vähintään 8 kpl siirrettäviä ilmanjäädyttimiä

 

Huomautusaika

Toimitusta tai tavaran laatua koskevat muistutukset on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. 

 

Palautukset

Palautuksesta on aina sovittava etukäteen. ja palautuksen tulee tapahtua Kaukokiidon kautta täytetyllä palautuslomakkeella varustettuna.

 

Hyvityskäytäntö koskien asiakkaan palauttamia pumppuja / tarvikkeita

(mm. mitoitusvirheistä johtuvat palautukset  tai asiakkaan muusta syystä väärin tilaamat laitteet / tarvikkeet) 

 

Asiakkaan halutessa palauttaa hänen omasta mitoitusvirheestä tai asiakkaan omasta tilausvirheestä johtuvan väärin toimitetun, vakiovarastotuotteisiin kuuluvan, laitteen / tarvikkeen, hyvitämme pääsääntöisesti 80% laitteen / tarvikkeen jälleenmyyjähinnasta edellyttäen, että:

• laite / tarvike on koskematon, käyttämätön (ja se myös näyttää siltä) ja myyntikuntoinen

• laite / tarvike palautetaan avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan

• kaikki laitteeseen liittyvät komponentit ovat mukana palautuksessa

• laitteeseen ei ole tehty muutostöitä (esim. porattu ylimääräisiä reikiä tms.)

• asiakas vastaa rahtikuluista koskien toimitusta asiakkaalle sekä palautusta myyjäosapuolelle

• palautuslomake tulee asianmukaisesti täytettynä liittää palautukseen

 

Mikäli kyseessä on tehdastilaustuote, joka on tilattu varta vasten asiakkaalle (ts. ei ole varastomallistossamme), tuotetta ei voi palauttaa.

 

Tilausten peruutukset

Asiakas voi peruuttaa tilauksen veloituksetta tilausvahvistuksessa esitettävän huomautusajan puitteissa. Jos asiakas peruuttaa tilauksen huomautusajan jälkeen, Scanoffice Oy pidättää oikeuden veloittaa 12 % tilauksen arvonlisäverottomasta arvosta tai vähintään 100 € (alv 0 %) tilauksen käsittely- sekä varastointikustannuksista tilausperuutusmaksuna. Mikäli kyseessä on tehdastilaustuote, joka on tilattu varta vasten asiakkaalle (ts. ei ole varastomallistossamme), tilausta ei voi peruuttaa.

 

Kuljetusvauriot

Käytettäessä Scanoffice Oy:n sopimia rahtipalveluja myyjäosapuoli vastaa lähetyksen aikana sattuneista kuljetusvaurioista vastaanottajalle asti Suomessa. Edellytyksenä korvaukselle on, että vastaanottaja toimii alla olevien ohjeiden mukaisesti:

• vastaanottajan tulee tarkastaa saapuva lähetyserä välittömästi mahdollisten ulkoisten vaurioitten suhteen

• mikäli ilmenee moittimista määrän tai kunnon suhteen, tulee siitä tehdä muistutus rahtikirjaan välittömästi tavaraa vastaanotettaessa – kuljettaja vahvistaa varauman allekirjoituksellaan

• asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa kuljetusvahingosta myyjäosapuolelle.

• piilovauriotapauksessa asiakkaan tulee ilmoittaa kuljetusvahingosta välittömästi myyjäosapuolelle asian ilmetessä.

 

 

Myyjäosapuolen ja asiakkaan väliset vastuut

 

Tämän ohjeistuksen tarkoitus on selventää asiakkaan (esim. urakoitsijan/jälleenmyyjän) ja myyjäosapuolen välisiä vastuukysymyksiä ja niitä rutiineja, joita liittyy energiaratkaisujen asennuksiin. On olennaisen tärkeää, että osapuolet tuntevat työnjaon mahdollisimman tarkkaan.

Myyjäosapuolen velvollisuudet ja vastuut:

 • Myyjäosapuoli toimittaa tuotteet asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja vastaa siitä, että tuotteet ovat teknisten dokumentaatioiden mukaiset.
 • Laitteet toimitetaan, mikäli muuta ei olla sovittu, kohteeseen myyjäosapuolen rahtisopimuksella ja rahtivakuutettuna.
 • Kuluttajatuotteiden mukana seuraa aina suomenkielinen käyttöopas. Asennusta edellyttävien laitteiden mukana toimitetaan asennusopas.
 • Myyjäosapuolen asiakkaalle toimittama laskentaohjelma tai myyjäosapuolen erikseen kohteeseen tekemä mitoituslaskelma antaa suuntaa tulevasta energiasäästöstä, sikäli kun laite on mitoitettu ja asennettu kohteeseen oikein. Laitteen toiminta riippuu paikallisista olosuhteista. Esim. ilma-vesilämpöpumppujen SCOP-arvo (hyötysuhde) on aina riippuvainen kohteesta, lämmityskauden keskilämpötilasta, kohteen olemassa olevasta lämmitysjärjestelmästä (rinnalle asennuksissa), järjestelmän asennuksesta, järjestelmää ohjaavasta automaatiosta sekä asetettavan menoveden lämpötilasta.
 • Myyjäosapuolen tekninen tuki auttaa puhelimitse tilanteissa, jotka liittyvät myyjäosapuolen myymän laitteen asennukseen. Myyjäosapuolen vastuisiin ei kuulu kokonaisratkaisun suunnittelu asiakkaan kohteessa, eikä myyjäosapuoli ota vastuuta kokonaisratkaisun toimivuudesta urakoidussa kohteessa. Myyjäosapuoli vastaa siitä, että sen toimittama laitteisto vastaa dokumenteissa ilmoitettuja arvoja.
 • Kun asiakas asentaa ensimmäistä kertaa myyjäosapuolen toimittamaa kiinteistökokoluokan (yli 15 kW) laitteistoa kohteeseen, tulee myyjäosapuolen edustaja erikseen sovittaessa mukaan käyttöönottoon. Käyttöönotossa mukanaolon edellytys on, että laitteisto on asennettu, sähköistetty sekä koepaineistettu ja asennus on kaikilta osin suoritettu loppuun. Asiakkaan tulee ilmoittaa myyjäosapuolelle kohteen käyttöönoton ajankohta vähintään viikkoa ennen käyttöönottoa. Myyjäosapuolen turhista käynneistä (sikäli kun asennus on esim. keskeneräinen) veloitetaan asiakasta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
 • Myyjäosapuolen velvollisuuksien ja vastuiden ulkopuoliset työt laskutetaan toimituspäivänä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Myyjäosapuoli voi halutessaan käyttää ulkopuolisia toimijoita velvollisuuksiensa ja vastuidensa ulkopuolisten töiden tekemiseen.

Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

 • Asiakas (esim. urakoitsija/jälleenmyyjä) tutustuu oman loppuasiakkaansa kohteeseen ja suunnittelee ratkaisuehdotuksen loppuasiakkaan tilanteeseen.
 • Asiakas tekee tarjouksen energiaratkaisusta asennettuna loppuasiakkaan kanssa sovitulla tavalla. On tärkeää, että tarjouksessa riittävän selvästi eritellään tarjouksen sisältö, jotta jälkeenpäin ei synny erimielisyyksiä siitä, mitä on sovittu.
 • Jos asiakas tarvitsee myyjäosapuolen apua ratkaisun suunnittelussa, tulee avunpyynnön tapahtua aina ennen asiakkaan tarjouksen tekemistä.
 • Myyjäosapuolen neuvonta rajoittuu vain asioihin, joista on erikseen sovittu ja joista on ollut käytettävissä riittävät lähtötiedot kohteeseen liittyen.
 • Asiakas toimittaa ja asentaa energiaratkaisun loppuasiakkaan kohteeseen ja on ainoa kaupan osapuoli loppuasiakkaaseen nähden. Myyjäosapuoli on sopimussuhteessa vain asiakkaan kanssa (ei loppuasiakkaan kanssa).
 • Asiakas vastaa tarjoamansa energiaratkaisun toiminnasta tarjotulla tavalla ja siitä, että laitteisto tuottaa loppuasiakkaalle esitetyn laskennallisen säästön. Myyjäosapuolen vastuu rajoittuu tarjotun laitteiston teknisten dokumenttien mukaisiin arvoihin.
 • Kaikki asennuksen jälkeinen kommunikaatio asiakkaan ja loppuasiakkaan välillä tapahtuu näiden kahden osapuolen välillä. Myyjäosapuolen tuotteisiin liittyvät kysymykset esitetään aina asiakkaan (ei loppuasiakkaan) kautta.
 • Mahdolliset asennusvirheet ovat aina asiakkaan vastuulla, ja myyjäosapuoli voi niissä tilanteissa auttaa parhaan kykynsä mukaan. Myyjäosapuoli ei osallistu suoraan keskusteluihin loppuasiakkaan tai esimerkiksi kohteen valvojan kanssa.